1. pracovně-vzdělávací setkání v rámci Enviroskopu


Zapsáno 10.04.2015 12:52:35

Ve čtvrtek a pátek 26. a 27. února proběhlo první setkání v rámci projektu Enviroskop, jehož hlavním cílem je vytvořit interaktivní webové stránky a mobilní aplikace s nabídkou přírodních a environmentálních cílů Jihočeského kraje pro veřejnost.

 

V rámci vzdělávací části setkání zapojené členské organizace absolvovaly jednak praktické vzdělávání o fungování a používání Globálního polohovacího systému (GPS) i přístroje GPS a jednak školení pro práci s chytrým mobilní telefonem a zejména mobilními aplikacemi, dále také instruktáž o pořizování fotografií v potřebné kvalitě. Mapovatelé byli s využitím projektové techniky proškoleni pro potřeby mapování a zpracování lokalit, které budou zahrnuty do databáze přírodních a environmentálních cílů.

Během pracovní části setkání byla v prvé řadě představena náplň a výstupy projektu a zapojení členských organizací do jeho realizace. Společnými silami byl upřesněn obsah a struktura databáze přírodních a environmentálních cílů. Definovali jsme mj., jaké typy cílů budou do databáze zahrnuty či jaké informace budou k jednotlivým cílů přiřazeny. Koordinátorka mapování seznámila mapovatele s první verzí metodiky mapování a konzultovala s nimi její obsah. Mapovatelé si rozdělili ke zpracování jednotlivé geografické a tematické oblasti databáze. Administrátor projektu informoval o organizační stránce projektu včetně pracovních výkazů a cestovních příkazů.

 

                

  

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce

 

Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

 Klíčová slova:  | žádné komentáře


Komentáře(vložit i odkaz na web a e-mail »)

   Prohlédnout komentář