Ekologická olympiáda středoškoláků 2017


Zapsáno 13.04.2017 08:18:17

Ekologická olympiáda je soutěž kolektivů středoškolské mládeže (oddílů, tříd, skupin ap.) nejen ve znalostech živé a neživé přírody, ale hlavně ve znalostech o vztazích v ní panujících. Soutěží tříčlenná družstva. Letošní krajské kolo se uskuteční od čtvrtka 20.4.2017 do soboty 22.4.2017. Soutěž začíná testem, poté proběhne terénní část, kdy jednotlivá družstva odchází na na stanoviště. Letos je čeká devět stanovišť – savci, ptáci, obojživelníci a plazi, ryby, vodní bezobratlí, suchozemští bezobratlí, botanika, ochrana přírody a poznávačka rostlin. Nakonec proběhne obhajoba domácích úkolů. V letošním roce je domácí úkol na téma „Biokoridory a biobariéry“.

 

Soutěžící si mohou vybrat jednu ze čtyř možností:

1. Biokoridory v okolí školy – soutěžící v okolí své školy zmapují biokoridory pro vybrané druhy živočichů a zakreslí je do mapy.

2. Biokoridor jako biobariéra – soutěžící najdou v okolí školy biokoridor pro migraci některých organismů, který může být biobariérou pro jiné organismy.

3. Odstranění biobariér – soutěžící navrhnou variantní řešení odstranění biobariér pro vybrané organismy v okolí školy.

4. Soutěžící zjistí, jak je využíván nějaký blízký přechod (resp. podchod) překonávající bariéru typu silnice (např. propustek, tunel, most, ap.). Podle stop a dalších pobytových znamení zjistí, kteří živočichové ho využívají.Přiložené soubory

pozvanka_EO_2017.pdf (570.8 KB)
Komentáře jsou zakázány