Zlatý list 2017


Zapsáno 13.04.2017 08:37:43

Zlatý list je soutěž určená pro kolektivy dětí do dokončení povinné školní docházky zaměřená na porovnání znalostí a dovedností v oblasti ochrany přírody a péče o životní prostředí. Jejím cílem je zdokonalení přírodovědných a ekologických znalostí a dovedností soutěžících, výměna zkušeností mezi jednotlivými soutěžícími, zájmovými oddíly a školami a v neposlední řadě i seznámení se s přírodou typickou pro místo konání. Soutěží se ve dvou kategoriích. Kategorie mladší je pro děti do šestého ročníku včetně, kategorie starší pak pro děti ze sedmých, osmých a devátých ročníků.

 

Soutěží šestičlenná družstva rozdělená na dvě tříčlenné hlídky. Získaný počet bodů obou hlídek se sčítá. Hlídky odchází v desetiminutových intervalech na soutěžní stezku ve vylosovaném pořadí. Na stezce je čeká celkem třináct stanovišť – ryby, suchozemský hmyz, vodní hmyz, astronomie, houby, savci, bezobratlí kromě hmyzu, obojživelníci a plazi, stopařem v přírodě, ptáci, nižší rostliny, geologie a obhajoba celoroční práce pro přírodu (v podstatě činnost oddílu). Botanická poznávačka probíhá v průběhu celé stezky, kde jsou čísly označeny jednotlivé druhy rostlin, které je nutno poznat. Jedná se o dvacet bylin a polokeřů a o dvacet stromů a keřů.Přiložené soubory

pozvanka_Zlaty_list_2017.pdf (616.4 KB)
Komentáře jsou zakázány