Kalendář akcí


Měsíc:   Pořadatel:  
Okres:   Místo:
 Jen akce Krasce

 Soutěž "Zlatý list 2016" krajské kolo

Akci pořádá: Ekocentrum Šípek | Kdy: Zahájení 27. 5. 2016 v 19:00
Kde: terénní stanici Botanického ústavu u řeky Lužnice

Zlatý list je soutěž určená přírodovědným kroužkům a školním kolektivům se zájmem o přírodu. Soutěží šestičlenná družstva rozdělená na dvě tříčlenné hlídky. Úkolem je projít vyznačenou stezku, pojmenovat označené přírodniny a zodpovědět otázky na stanovištích. Děti si ověří své znalosti z botaniky, zoologie, ekologie, hydrobiologie, meteorologie, geologie i astronomie. Snahou je, aby děti poznávaly přírodniny na jejich přirozených stanovištích. Akce je finančně podpořena Jihočeským krajem v rámci sítě Krasec.

 Ornitologická vycházka

Akci pořádá: ZO ČSOP Šumava | Kdy: 4. června 2016 od 7:00 hodin
Kde: Velká Homolka, Pravětínské údolí - Vimperk

Pojďte nahlédnout do soukromí ptáků žijících kolem nás, naučte se alespoň trochu rozumět jejich zpěvu a dozvědět se mnoho zajímavého z jejich života.

 Šuplátkové setkání

Akci pořádá: Rosa - společnost pro ekologické informace a aktivity o.p.s. | Kdy: 24. června 2016, 9:00 - 12:00 hodin
Kde: Přírodovědné muzeum Semenec u Týna nad Vltavou, o.p.s.

Rosa pořádá předprázninové přátelské Šuplátkové setkání (pátek 24. června 2016). Akce je určena pro všechny organizace zabývající se ekologickou výchovou a poradenstvím v Jihočeském kraji. Propagace proběhne v síti Krasec, ale také v rámci kontaktů v adresáři poskytovatelů služeb EVVO v Jihočeském kraji.


Stránky akce: http://www.rosacb.cz/akce/suplatkove-setkani-patek-6-cervna-2016/