Výstava PRIMA KLIMA


Akci pořádá: Calla - Sdružení pro záchranu prostředí | Datum: Od 13. do 30. října 2009 od 9 do 15 hodin
Kde: v Městském informačním centru v Borovanech

Koná se v rámci projektu Podpora environmentálních poradenských a výchovných center Jihočeského
kraje „Pod korunou stromů“, který je podpořen Státním fondem životního prostředí, Ministerstvem životního prostředí a kofinancován Jihočeským krajem.


Stránky akce: http://www.calla.cz