Podpořte nás


Cílem Krasce je podporovat ekologické poradenství, environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu v Jihočeském kraji.

 

Podílejte se i vy na naplňování tohoto cíle!
 

 

Přispět můžete přímo na některou z následujících aktivit:

Darujte břehulím domov!

Početnost našich nejmenších vlaštovek – břehulí říčních se snižuje. Ubývá jim totiž příležitostí k hnízdění, a to i v Jihočeském kraji. Těžba ve většině malých pískoven skončila, ve zbývajících těžebnách je častým problémem přílišná rychlost dobývacích prací neumožňující ptákům hnízdit. Zároveň na území Jihočeského kraje zcela chybějí vhodná místa v březích řek, kde břehule původně hnízdily. Calla se proto dlouhodobě věnuje péči o hnízdiště v několika jihočeských lokalitách. Díky našim pravidelným zásahům nacházejí břehule po svém návratu z Afriky vždy několik čerstvě stržených stěn, kde si mohou vyhrabat svá hnízda a vychovat potomky. Díky tomu například pískovna u Lžína hostila v roce 2011 druhou největší kolonii v jižních Čechách. Více informací o břehulích naleznete na www.calla.cz/brehule.

 

Darujete-li 100 Kč, umožníte připravit místo pro hnízdění nejméně 2 párů vychovávajících více než 10 mláďat.


Darujete-li 500 Kč, umožníte připravit místo pro hnízdění 12 párů vychovávajících více než 50 mláďat.


Číslo účtu: 222268117/0300
Variabilní symbol: 111

 

Přidejte se k obnově alejí

O.s. Vespolek obnovuje staré aleje ovocných stromů podél cest v krajině. S dožívajícími starými vysokokmennými stromy se ztrácí rozmanitost odrůd i chutí. Spotřebitel je odkázán v obchodech na jablka červená, žlutá či zelená. Přicházíme o ovocné odrůdy přizpůsobené místním podmínkám, které jsou odolné proti nemocem, plodí i při malé péči a ovoce dlouho vydrží. Předávaly si je generace sadařů až do doby našich dědečků.
Vracíme do krajiny pro další generace jablka: Panenské české, Kalvil červený, Řehtáč soudkový, Kardinál žíhaný, Smiřické vzácné, Míšeňské, a mnohá další.
Výsadba jednoho stromku stojí 1000 Kč. Darujete-li 1000 Kč, vrátíte do stromořadí jeden ovocný strom s ochranou proti okusu zvěří.
Péče o jeden vysazený stromek během roku 250 Kč. Darujete-li 250 Kč, vysazený stromek dostane výchovný řez koruny a sazenici obsečeme.

Číslo účtu: 222268117/0300
Variabilní symbol: 222

 

Podpořte návrat ovcí do krajiny

Adoptujte ovci
 

O.s. Vespolek pečuje o obnovené aleje ovocných stromů. Aleje jsme pracně vysekali z náletů a dosázeli mladé stromky do mezer. Aby znovu nezarostly, rozhodli jsme se aleje vypásat ovcemi plemene valaška. Což je původní české plemeno genofondově chráněné. Nyní sháníme prostředky na nákup základního stádečka ovcí.
Ovce valaška stojí 4200 Kč. Za částku 4200 Kč vrátíte do chlumecké krajiny ovci, která pomůže s údržbou historických alejí tradičním způsobem – bez řevu křovinořezů.
Polovina ovečky stojí 2100 Kč. Za částku 2100 Kč se složíte s jiným dárcem na ovci, která pomůže s údržbou historických alejí tradičním způsobem.
Přispěvatelé na návrat ovcí do krajiny obdrží na oplátku od nás za dva roky v naturáliích darem ekvivalent vložené částky.

Číslo účtu: 222268117/0300
Variabilní symbol: 333

 

 

Podpořit nás můžete i zakoupením placek či dárkového poukazu:
 

Krasčí placky

 

Naše aktivity můžete také podpořit nákupem placek s broukem krascem. Vybírat můžete ze čtyř motivů ve dvou velikostech – cena za placku o průměru 56 mm je 30 Kč a o průměru 38 cm 20 Kč.

 

Objednat si je můžete zde.

 

 

 

 

 

Dárkový poukaz

Chcete, aby vaše dítě zažilo přírodu na vlastní kůži? Aby se učilo poznávat rostliny a zvířata naživo? Aby si udělalo vlastní obrázek o tom, jak se vyrábí energie z obnovitelných zdrojů?
Věnujte exkurzi třídě, do které chodí vaše dítě, formou dárkového poukazu!

 

 

Dárkový poukaz můžete zakoupit na všechny služby nabízené v Jihočeském nabídkovém katalogu krajské sítě ekologických poraden a vzdělávacích center, a darovat ho jakékoli cílové skupině (např. zaměstnancům vaší firmy, obecního úřadu či pedagogům vaší školy).