Enviroskop


 

 

 

 

 

 

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce
Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union


Enviroskop - interaktivní webové stránky a mobilní aplikace s nabídkou přírodních a environmentálních cílů Jihočeského kraje

 Aktuálně

  • 30. března 2016 vydáváme (Krasec, z. s.) tiskovou zprávu "ENVIROSKOP - nové webové stránky a mobilní aplikace zaostřené na výlety v Jihočeském kraji". Ke stažení zde.
  • Dne 30. 3. 2016 se uskuteční tisková konference ku příležitosti spuštění nových webových stránek a aplikace projektu Enviroskop. Navštivte nové webové stránky www.enviroskop.cz, které jsou zaostřené na vaše výlety v Jihočeském kraji. Pozvánku na tiskovou konferenci naleznete zde. Pořádá Krasec, z. s. v rámci subprojektu s registračním číslem 89/FEO/2014 podpořeného z Programu švýcarsko-české spolupráce.
  • Krasec, o.s vyhlašuje ve spolupráci se STAVEBNÍ PORADNOU, spol. s r. o., České Budějovice zadávací řízení na služby: propagační kampaň mobilní aplikace a webových stránek Enviroskop (v rámci subprojektu s registračním číslem 89/FEO/2014). Celé znění výzvy naleznete zde.
  • Krasec, o.s. vyhlašuje ve spolupráci se STAVEBNÍ PORADNOU, spol. s r. o., České Budějovice zadávací řízení na služby: Tvorba mobilní aplikace a webových stránek Enviroskop (v rámci subprojektu s registračním číslem 89/FEO/2014). Celé znění výzvy naleznete zde.
  • 21. dubna 2015 vydáváme tiskovou zprávu "ENVIROSKOP - nové webové stránky a mobilní aplikace pro vyznavače zelené turistiky v jižních Čechách" k prvotnímu seznámení s myšlenkou a obsahem projektu včetně bližšího popisu webových stránek i mobilní aplikace. Ke stažení zde.

  • 26. a 27. února 2015 pořádáme 1. pracovně-vzdělávací setkání. Více se dočtete zde.


Obsah projektu
Cílem projektu je zlepšit informovanost veřejnosti o přírodních a environmentálních cílích v rámci Jihočeského kraje a zvýšit zájem o tyto cíle jakožto cesta ke ztotožnění se s ochranou životního prostředí a udržitelným způsobem života. Tohoto cíle chceme dosáhnout vytvořením a propagací jedné nové mobilní aplikace Enviroskop a jedněch nových webových stránek enviroskop.cz, které inspirativní a uživatelsky snadno přístupnou formou poskytnou ucelený přehled a informace o přírodním dědictví a environmentálních cílích v Jihočeském kraji. Současně projekt klade důraz na zapojení veřejnosti, která se díky interaktivní povaze mobilní aplikace i webových stránek bude moci podílet na tvorbě a spravování databáze Enviroskop. Projekt se věnuje také spolupráci a odbornému rozvoji environmentálních neziskových organizací v oblasti efektivního způsobu předávání informací prostřednictvím moderních technologií a nových médií. Jednotlivé členské organizace sítě Krasec po proškolení spolupracují na shromažďování a přípravě dat do databáze přírodních a environmentálních cílů Jihočeského kraje, tj. Enviroskop.

Aktivity projektu
1. Pracovně-vzdělávací setkání členských organizací
2. Sběr a zpracování dat do databáze přírodních a environmentálních cílů Jihočeského kraje
3. Vytvoření interaktivních webových stránek enviroskop.cz a doprovodné mobilní aplikace Enviroskop

Cílové skupiny
1. Veřejnost Jihočeského kraje a návštěvníci tohoto regionu
2. Členské organizace krajské sítě Krasec
3. Pedagogové Jihočeského kraje

Hlavní výstupy
Webové stránky enviroskop.cz a mobilní aplikace Enviroskop, která bude volně ke stažení. Oba produkty budou vícejazyčné, interaktivní a umožní mj. vkládání dalších lokalit a informací registrovanými uživateli z řad široké veřejnosti.

Poskytovatel dotace
Program švýcarsko-české spolupráce, Fond environmentální odbornosti. Zprostředkovatelem je Ministerstvo životního prostředí.

Výše dotace
2 850 315 Kč

Kontakty
Administrátor projektu: Erika Hovorková, krasec(zavinac)krasec.cz, 777 196 506

Řešitel projektu: Simona Šafarčíková, krasec(zavinac)krasec.cz, 725 048 160