Rozvíjíme environmentální výchovu a ekologické
poradenství v jihočeském kraji

Kalendář

P Ú S Č P S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21
Zelené úterky "Jak se brání a komunikují rostliny?"
22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Nabídka EVVO > Exkurze

Exkurze

Pískovny za humny

Pro koho: školy (2. stupeň ZŠ, SŠ)
Anotace: Terénní exkurze zaměřená na poznání živočichů, rostlin a biotopů v opuštěných pískovnách. Exkurzi připravíme na míru vašemu regionu, doporučený termín květen až červen. Dopravu si škola zajišťuje sama (120 až 180 min.).
Cena exkurze: Cena je závislá na požadavcích objednatele a stávajících projektech sdružení Calla. Bude sjednána po telefonické domluvě.
Zajišťuje: Calla, kontaktní osoba: Jiří Řehounek, rehounekj@seznam.cz, tel. 384 971 934  

Exkurze jarní přírodou Třeboňska

Pro koho:  ZŠ (8. a 9. tř.), SŠ, VŠ, veřejnost
Anotace: Jednodenní vycházka se zastávkami u rybníků, u řeky, v lese či na rašeliništi. Trasa je dána tím, jestli je možno se přesouvat pěšky, na kole či autobusem. Místa pozorování určuje momentální přítomnost zajímavých druhů ptáků u nás hnízdících i těch, které zde mají jen zastávku při jarním tahu. Budeme hledat i obojživelníky a jejich snůšky, poslouchat zpěv ptáků a jiné zvuky jarní přírody. Všimneme si kvetoucích rostlin i hmyzu, který je opyluje. Délka: 5 hod.
Cena služby: 55,- Kč na účastníka
Zajišťuje: Český nadační fond pro vydru, vydry@vydry.org, tel. 384 722 088  

Exkurze podzimní přírodou Třeboňska

Pro koho: ZŠ (8. a 9. tř.), SŠ, VŠ, veřejnost
Anotace: Navštívíme některý z výlovů rybníků. Všimneme si ptáků, kteří se zde shromažďují i ryb, které jsou v rybnících chovány. Představíme si historii i systém rybničního hospodaření na Třeboňsku. Na obnažených dnech si všimneme stop a dalších pobytových znaků ptáků, vyder a dalších živočichů. Na hrázích i v lese si všimneme památných a pozoruhodných stromů i života, který hostí. Budeme pozorovat, jak se les připravuje na zimu. Délka: 5 hod.
Cena služby: 50,- Kč na účastníka
Zajišťuje: Český nadační fond pro vydru, vydry@vydry.org, tel. 384 722 088

Dendrologická exkurze po vimperském arboretu

Pro koho: školy, veřejnost
Anotace: Dendrologická exkurze po vimperském arboretu s výkladem o zde rostoucích stromech a keřích.
Cena: 250,- Kč za skupinu do 10 osob; 500 Kč za skupinu do 25 osob; 700 Kč za skupinu nad 25 osob
Zajišťuje: ZO ČSOP Šumava. Nutné objednat min. 14 dnů předem na exkurze@csopsumava.cz, nebo tel. 777 812 835  

Přírodovědná exkurze po naučné stezce Sudslavický okruh

Pro koho: školy, veřejnost
Anotace: Přírodovědná exkurze po naučné stezce Sudslavický okruh nacházející se 5 km severně od Vimperka. Největšími zajímavostmi stezky je památná Sudslavická lípa, paleontologicky zajímavá Sudslavická jeskyně a krásné vápencové skalní výchozy.
Cena: 450,- Kč za skupinu do 10 osob; 800 Kč za skupinu do 25 osob; 1 000 Kč za skupinu nad 25 osob
Zajišťuje: ZO ČSOP Šumava. Nutné objednat min. 14 dnů předem na exkurze@csopsumava.cz, nebo tel. 777 812 835  

Naučná stezka Mikuláše Rutharda

Pro koho: základní školy - ve variantě pro první i druhý stupeň
Anotace: Terénní exkurze pro školy či skupiny zaměřená na proměny krajiny a přírody Chlumecka od dob kolonizace po současnost. V nabídce jsou dvě varianty - cyklo v délce cca 8 km a pěší v délce cca 3 km. Cestou uvidíte, co zde žije za živočichy a rostliny, jak vypadala krajina před kolonizací, jak za výstavby rybníků, za doby rozvoje vesnic a co se změnilo v dnešní době - jaké mají změny ve společnosti důsledky pro krajinu.
Cena: 50,- Kč za účastníka, případně nižší podle stávajících projektů
Zajišťuje: Martin Kolář, info@vespolek.cz, tel. 602 211 399 

Exkurze Fakulty rybářství a ochrany vod JU

Pro koho: školy a veřejnost
Anotace: Exkurze na 2 pracoviště FROV JU. Genetické rybářské centrum: Ukázka živých jeseterů či největší sladkovodní ryby na světě – vyzy velké. Návštěvníci se dozvědí mnoho zajímavých informací o těchto živoucích fosiliích s chrupavčitou kostrou a chovu a záchraně jeseterovitých ryb.
Místo konání: Nad velkou Podvinicí, Vodňany. Experimentální rybochovné zařízení Ukázka různých druhů raků a dravých říčních ryb. Návštěvníci se dozvědí mnoho zajímavých informacích o racích, o problematice invaze nepůvodních druhů raků do Evropy či o různých druzích dravých ryb (candát, štika, okoun, úhoř, apod.). Místo konání: Suchomelka 863, Vodňany. Lze doplnit přednáškou na dané téma. Dopravu si zájemci zajišťují sami.
Cena: 30,- Kč na osobu na jedno pracoviště, lze navštívit v rámci jedné exkurze obě pracoviště za cenu 50,- Kč na osobu.
Zajišťuje: MEVPIS středisko FROV JU ( www.mevpis.cz ), kontaktní osoba: Ing. Petra Plachtová, plachtova@frov.jcu.cz, tel: 387 774 773, 602 390 634