Rozvíjíme environmentální výchovu a ekologické
poradenství v jihočeském kraji

Kalendář

P Ú S Č P S N
1
MAY DAY 2023 - ZOO HLUBOKÁ
Jarní semináře EVVO pro vzdělavatele v ekocentru Cassiopeia
Přírodní zahrada ekocentra Cassiopeia je trvale otevřena pro veřejnost
Koncert pro stromy 2023
2
Jarní semináře EVVO pro vzdělavatele v ekocentru Cassiopeia
Přírodní zahrada ekocentra Cassiopeia je trvale otevřena pro veřejnost
3
Jarní semináře EVVO pro vzdělavatele v ekocentru Cassiopeia
Přírodní zahrada ekocentra Cassiopeia je trvale otevřena pro veřejnost
4
Jarní semináře EVVO pro vzdělavatele v ekocentru Cassiopeia
Přírodní zahrada ekocentra Cassiopeia je trvale otevřena pro veřejnost
5
Jarní semináře EVVO pro vzdělavatele v ekocentru Cassiopeia
Přírodní zahrada ekocentra Cassiopeia je trvale otevřena pro veřejnost
6
Jarní semináře EVVO pro vzdělavatele v ekocentru Cassiopeia
Přírodní zahrada ekocentra Cassiopeia je trvale otevřena pro veřejnost
Den otevřených dveří Záchranné stanice Třeboň
Jak se rodí chleba
7
Jarní semináře EVVO pro vzdělavatele v ekocentru Cassiopeia
Přírodní zahrada ekocentra Cassiopeia je trvale otevřena pro veřejnost
8
Jarní semináře EVVO pro vzdělavatele v ekocentru Cassiopeia
Přírodní zahrada ekocentra Cassiopeia je trvale otevřena pro veřejnost
Den fantazie v Zeměráji
9
Jarní semináře EVVO pro vzdělavatele v ekocentru Cassiopeia
Přírodní zahrada ekocentra Cassiopeia je trvale otevřena pro veřejnost
10
Jarní semináře EVVO pro vzdělavatele v ekocentru Cassiopeia
Přírodní zahrada ekocentra Cassiopeia je trvale otevřena pro veřejnost
11
Přírodní zahrada ekocentra Cassiopeia je trvale otevřena pro veřejnost
12
Přírodní zahrada ekocentra Cassiopeia je trvale otevřena pro veřejnost
13
Přírodní zahrada ekocentra Cassiopeia je trvale otevřena pro veřejnost
Přírodovědná vycházka „Výprava k mokřadu u Vidova“
14
Přírodní zahrada ekocentra Cassiopeia je trvale otevřena pro veřejnost
15
Přírodní zahrada ekocentra Cassiopeia je trvale otevřena pro veřejnost
16
Přírodní zahrada ekocentra Cassiopeia je trvale otevřena pro veřejnost
Zelené úterky „Hotely pro včely“
17
Přírodní zahrada ekocentra Cassiopeia je trvale otevřena pro veřejnost
18
Přírodní zahrada ekocentra Cassiopeia je trvale otevřena pro veřejnost
19
Přírodní zahrada ekocentra Cassiopeia je trvale otevřena pro veřejnost
20
Přírodní zahrada ekocentra Cassiopeia je trvale otevřena pro veřejnost
Ornitologická vycházka Semenec
21
Přírodní zahrada ekocentra Cassiopeia je trvale otevřena pro veřejnost
22
Přírodní zahrada ekocentra Cassiopeia je trvale otevřena pro veřejnost
23
Přírodní zahrada ekocentra Cassiopeia je trvale otevřena pro veřejnost
24
Přírodní zahrada ekocentra Cassiopeia je trvale otevřena pro veřejnost
25
Přírodní zahrada ekocentra Cassiopeia je trvale otevřena pro veřejnost
26
Přírodní zahrada ekocentra Cassiopeia je trvale otevřena pro veřejnost
27
Přírodní zahrada ekocentra Cassiopeia je trvale otevřena pro veřejnost
28
Přírodní zahrada ekocentra Cassiopeia je trvale otevřena pro veřejnost
29
Přírodní zahrada ekocentra Cassiopeia je trvale otevřena pro veřejnost
30
Přírodní zahrada ekocentra Cassiopeia je trvale otevřena pro veřejnost
31
Přírodní zahrada ekocentra Cassiopeia je trvale otevřena pro veřejnost
1
Přírodní zahrada ekocentra Cassiopeia je trvale otevřena pro veřejnost
2
Přírodní zahrada ekocentra Cassiopeia je trvale otevřena pro veřejnost
3
Přírodní zahrada ekocentra Cassiopeia je trvale otevřena pro veřejnost
4
Přírodní zahrada ekocentra Cassiopeia je trvale otevřena pro veřejnost
Drobečková navigace

Úvod > Nabídka EVVO > Exkurze

Exkurze

Pískovny za humny

Pro koho: školy (2. stupeň ZŠ, SŠ)
Anotace: Terénní exkurze zaměřená na poznání živočichů, rostlin a biotopů v opuštěných pískovnách. Exkurzi připravíme na míru vašemu regionu, doporučený termín květen až červen. Dopravu si škola zajišťuje sama (120 až 180 min.).
Cena exkurze: Cena je závislá na požadavcích objednatele a stávajících projektech sdružení Calla. Bude sjednána po telefonické domluvě.
Zajišťuje: Calla, kontaktní osoba: Jiří Řehounek, rehounekj@seznam.cz, tel. 384 971 934  

Exkurze jarní přírodou Třeboňska

Pro koho:  ZŠ (8. a 9. tř.), SŠ, VŠ, veřejnost
Anotace: Jednodenní vycházka se zastávkami u rybníků, u řeky, v lese či na rašeliništi. Trasa je dána tím, jestli je možno se přesouvat pěšky, na kole či autobusem. Místa pozorování určuje momentální přítomnost zajímavých druhů ptáků u nás hnízdících i těch, které zde mají jen zastávku při jarním tahu. Budeme hledat i obojživelníky a jejich snůšky, poslouchat zpěv ptáků a jiné zvuky jarní přírody. Všimneme si kvetoucích rostlin i hmyzu, který je opyluje. Délka: 5 hod.
Cena služby: 55,- Kč na účastníka
Zajišťuje: Český nadační fond pro vydru, vydry@vydry.org, tel. 384 722 088  

Exkurze podzimní přírodou Třeboňska

Pro koho: ZŠ (8. a 9. tř.), SŠ, VŠ, veřejnost
Anotace: Navštívíme některý z výlovů rybníků. Všimneme si ptáků, kteří se zde shromažďují i ryb, které jsou v rybnících chovány. Představíme si historii i systém rybničního hospodaření na Třeboňsku. Na obnažených dnech si všimneme stop a dalších pobytových znaků ptáků, vyder a dalších živočichů. Na hrázích i v lese si všimneme památných a pozoruhodných stromů i života, který hostí. Budeme pozorovat, jak se les připravuje na zimu. Délka: 5 hod.
Cena služby: 50,- Kč na účastníka
Zajišťuje: Český nadační fond pro vydru, vydry@vydry.org, tel. 384 722 088

Dendrologická exkurze po vimperském arboretu

Pro koho: školy, veřejnost
Anotace: Dendrologická exkurze po vimperském arboretu s výkladem o zde rostoucích stromech a keřích.
Cena: 250,- Kč za skupinu do 10 osob; 500 Kč za skupinu do 25 osob; 700 Kč za skupinu nad 25 osob
Zajišťuje: ZO ČSOP Šumava. Nutné objednat min. 14 dnů předem na exkurze@csopsumava.cz, nebo tel. 777 812 835  

Přírodovědná exkurze po naučné stezce Sudslavický okruh

Pro koho: školy, veřejnost
Anotace: Přírodovědná exkurze po naučné stezce Sudslavický okruh nacházející se 5 km severně od Vimperka. Největšími zajímavostmi stezky je památná Sudslavická lípa, paleontologicky zajímavá Sudslavická jeskyně a krásné vápencové skalní výchozy.
Cena: 450,- Kč za skupinu do 10 osob; 800 Kč za skupinu do 25 osob; 1 000 Kč za skupinu nad 25 osob
Zajišťuje: ZO ČSOP Šumava. Nutné objednat min. 14 dnů předem na exkurze@csopsumava.cz, nebo tel. 777 812 835  

Naučná stezka Mikuláše Rutharda

Pro koho: základní školy - ve variantě pro první i druhý stupeň
Anotace: Terénní exkurze pro školy či skupiny zaměřená na proměny krajiny a přírody Chlumecka od dob kolonizace po současnost. V nabídce jsou dvě varianty - cyklo v délce cca 8 km a pěší v délce cca 3 km. Cestou uvidíte, co zde žije za živočichy a rostliny, jak vypadala krajina před kolonizací, jak za výstavby rybníků, za doby rozvoje vesnic a co se změnilo v dnešní době - jaké mají změny ve společnosti důsledky pro krajinu.
Cena: 50,- Kč za účastníka, případně nižší podle stávajících projektů
Zajišťuje: Martin Kolář, info@vespolek.cz, tel. 602 211 399 

Exkurze Fakulty rybářství a ochrany vod JU

Pro koho: školy a veřejnost
Anotace: Exkurze na 2 pracoviště FROV JU. Genetické rybářské centrum: Ukázka živých jeseterů či největší sladkovodní ryby na světě – vyzy velké. Návštěvníci se dozvědí mnoho zajímavých informací o těchto živoucích fosiliích s chrupavčitou kostrou a chovu a záchraně jeseterovitých ryb.
Místo konání: Nad velkou Podvinicí, Vodňany. Experimentální rybochovné zařízení Ukázka různých druhů raků a dravých říčních ryb. Návštěvníci se dozvědí mnoho zajímavých informacích o racích, o problematice invaze nepůvodních druhů raků do Evropy či o různých druzích dravých ryb (candát, štika, okoun, úhoř, apod.). Místo konání: Suchomelka 863, Vodňany. Lze doplnit přednáškou na dané téma. Dopravu si zájemci zajišťují sami.
Cena: 30,- Kč na osobu na jedno pracoviště, lze navštívit v rámci jedné exkurze obě pracoviště za cenu 50,- Kč na osobu.
Zajišťuje: MEVPIS středisko FROV JU ( www.mevpis.cz ), kontaktní osoba: Ing. Petra Plachtová, plachtova@frov.jcu.cz, tel: 387 774 773, 602 390 634