Rozvíjíme environmentální výchovu a ekologické
poradenství v jihočeském kraji

Kalendář

P Ú S Č P S N
25 26 27 28 29 30
Den zvířat v Zoo Hluboká 2023
1
2 3
Akreditovaný kurz "Adaptace na změnu klimatu ve městech a obcích"
4 5 6 7
Moštování na Semenci
8
Za rybami k Bagru - přírodovědná vycházka
9 10 11 12
přednáška Globální změna útočí - mýtus nebo realita?
13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25
Beseda "V jakém stavu je klima na naší planetě?"
26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > On-line poradna > Břehulí říčních v Jihočeském kraji

Břehulí říčních v Jihočeském krajiExistují nějaké aktuální údaje o početnosti břehulí říčních v Jihočeském kraji?

Nejaktuálnější údaje o jihočeských břehulích obsahuje studie kolegy Petra Heneberga, kterou pro Callu zpracoval v roce 2019, z jejíchž závěrů můžeme citovat:
"Metodou přímého vyhledávání hnízdišť bylo roku 2019 zkontrolováno odhadem nejméně 90% přítomných hnízdišť. Pozornosti mohly uniknout lokality nacházející se v dobývacích prostorech s těžbou rašeliny (například Trpnouze) a efemerní lokality typu částečně odtěžených hromad zeminy, které většinou nebývají obsazeny déle než jeden až dva roky a jejich objevení vesměs závisí na dostatečně husté síti lokálních spolupracovníků. Na základě výsledků monitoringu r. 2019 bylo identifikováno pouhých 14 lokalit (ještě r. 2009 šlo o 27 lokalit) s aktivními koloniemi břehule říční. Na dalších sedmi lokalitách (r. 2009 šlo o čtyři lokality) byly přítomny jen staré nory. Celkový odhadovaný počet hnízdišť břehule říční se tedy na území kraje roku 2019 pohyboval kolem 16 lokalit. Jde o setrvalý pokles; r. 1999 bylo metodou přímého vyhledávání hnízdišť dokumentováno nejméně 66 lokalit s norami břehule říční (Heneberg a kol. 2006; Heneberg nepubl.). Průměrná velikost kolonie na lokalitách obsazených břehulemi r. 2019 činila 37 párů na kolonii. Zjištěná velikost kolonií je v porovnání s průměrem ČR několikanásobně nižší (Heneberg 2007). Snižující se velikost kolonií odpovídá poklesu celkové početnosti druhu na území jižních Čech, který se stále nedaří zastavit. Celková početnost břehulí v obsazených koloniích dosáhla ~512 párů (r. 2009 činila ~2070 párů). Podíl na celkové populaci břehulí v České republice se snížil z odhadovaných 12% až 15% r. 2009 na cca 2,5% až 5% celorepublikového počtu párů. Roku 1999 činila celková početnost břehulí na území Jihočeského kraje ~4875 párů (nejméně ~6500 nor), tzn. téměř desetinásobek stavu z roku 2019...
Roku 2019 se pět lokalit (36%) nacházelo v otvorech nábřežních zdí a jiných konstrukcí, tři lokality (21%) ve stěnách kamenolomů, tedy v proplástcích nebo v nadloží, dvě lokality (14%) byly udržovány cíleným managementem v bývalých pískovnách, další dvě lokality (14%) se nacházely ve stěnách ostrůvků vytvořených a udržovaných s cílem podpory biodiverzity a jen dvě (!) lokality se nacházely v aktivní pískovně. Obě dvě aktivní břehulemi obsazené pískovny byly pískovnami s intenzivní průmyslovou těžbou. Funkční selské pískovny z regionu prakticky vymizely, ve zbývajících se vesměs netěží a břehule v nich již žádnou ze zbytkových stěn neobsadily. V říčních březích žádná lokalita opět nebyla. Pro srovnání, r. 2009 se většina hnízdišť nacházela v těžebnách a na lokalitách udržovaných cíleným managementem. Roku 1999 se téměř všechna jihočeská hnízdiště nacházela v lokalitách udržovaných běžnými těžebními aktivitami. Přirozené břehové nátrže, které by byly břehulemi dlouhodobě osídleny, v regionu chybí již desítky let."
Stručné shrnutí najdete také v tiskové zprávě Cally: