Rozvíjíme environmentální výchovu a ekologické
poradenství v jihočeském kraji

Kalendář

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6
Ze zemských pokladů
7
8 9 10 11
SLAVONICKÉ KOLOKVIUM 2.024 - NA KAMENI KÁMEN
12
SLAVONICKÉ KOLOKVIUM 2.024 - NA KAMENI KÁMEN
13 14
15 16
Zelené úterky "Pytláctví - hlavní hrozba pro rysí populaci"
17 18 19 20 21
22
Workshopy pro základní školy - Jak nachytat dešťovku
23 24
Přírodovědná vycházka Naučná stezka Sudslavický okruh
25
Soutěž Den Země
Jarní slavnost v přírodní zahradě ekocentra Cassiopeia
26 27 28
Vycházka Vítání ptačího zpěvu v Lutové.
29 30 1
Koncert pro stromy 2024
2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > On-line poradna > Dotace na zateplení stropu

Dotace na zateplení stropuDobrý den, můj dotaz se týká možnosti čerpání DOTACE NA ZATEPLENÍ STROPU při změně zdroje tepla. Dosud hlavním topivem bylo dřevo ve zplynujícím kotli (tř.IV). Nyní bude instalováno TČ vzduch-voda. Jedná se o kamenný dům, nepodsklepený s neobydlenou půdou. Prostor k zateplení je ca 130 m2. Dům nemá energ. štítek.

------------------------

Vážená paní, děkujeme za váš dotaz.

Dotaci z programu Nová zelená úsporám můžete čerpat i na dílčí zateplení, tedy pouze na zateplení stropu. Dotace je až 600 Kč/m2, maximálně však 50 % doložených nákladů (faktury). Podrobněji viz tento dokument: https://novazelenausporam.cz/dokument/2532
Musíte však splnit podmínky dotace. Zejména součinitel prostupu tepla stropu musí být po zateplení na hodnotě 0,7 Un, tj. < 0,21 W/m2.K. To znamená použít dostatečnou tloušťku izolace - musí se vám tam fyzicky vejít.
Dále musíte doložit posudkem, že po zateplení se průměrný součinitel prostupu tepla celého domu se zlepší o 10 %. To už nemusí být jednoduše splnitelné, opět je třeba navrhnout zateplení s dostatečnou tloušťkou.
Dále musíte snížit spotřebu energií z neobnovitelných zdrojů o 10 %, což pouze zateplením stropu může být jen obtížně dosažitelné.
Dále musíte snížit spotřebu celkové dodané energie do budovy o 10 % - pokud splníte předchozí podmínku, neměl by to být v případě kotle na dřevo problém.
Do úspory celkové energie lze započítat i opatření, která z dotace nejsou financována, tedy výměnu kotle na dřevo za tepelné čerpadlo. V tom případě ale asi nesplníte podmínku snížení neobnovitelné primární energie, protože v současnosti je vytápění kryto plně z obnovitelných zdrojů, s tepelným čerpadlem vzroste spotřeba elektřiny.
Doporučujeme tedy nechat si spočíst, zda je zateplením stropu možno snížit celkovou spotřebu o 10 % ve stávajícím stavu, tedy s kotlem na dřevo.
S pozdravem
K. Srdečný, EkoWATT