Rozvíjíme environmentální výchovu a ekologické
poradenství v jihočeském kraji

Kalendář

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6
Ze zemských pokladů
7
8 9 10 11
SLAVONICKÉ KOLOKVIUM 2.024 - NA KAMENI KÁMEN
12
SLAVONICKÉ KOLOKVIUM 2.024 - NA KAMENI KÁMEN
13 14
15 16
Zelené úterky "Pytláctví - hlavní hrozba pro rysí populaci"
17 18 19 20 21
22
Workshopy pro základní školy - Jak nachytat dešťovku
23 24
Přírodovědná vycházka Naučná stezka Sudslavický okruh
25
Soutěž Den Země
Jarní slavnost v přírodní zahradě ekocentra Cassiopeia
26 27 28
Vycházka Vítání ptačího zpěvu v Lutové.
29 30 1
Koncert pro stromy 2024
2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > On-line poradna > Ochrana břehulí v těžebním prostoru - pískovně

Ochrana břehulí v těžebním prostoru - pískovněJak postupovat při ochraně břehulí v těžebním prostoru - pískovně? Jaké podmínky lze uplatnit v procesu EIA nebo ve správním řízení?
 
Pokud se pískovna nachází v regionu, kde se břehule vyskytují, je na místě počítata s jejich zahnízděním. Pak doporučujeme následující podmínky, které lze samozřejmě upravit podle konkrétní situace:
1. Optimální je rozvržení těžby do více let, aby byl vytvořen dostatečný prostor pro koexistenci těžby i břehulí.
2. Od druhého roku těžby by se měla vytvořit v pískovně kolmá stěna o délce 100 m i více a výšce alespoň 2,5 či 3 m (nejlépe nad 4 m), která zůstane netěžená vždy od 1.4. do 15.9., mimo toto období je naopak její odtěžení důležité. Pokud se stěna netěží ani v mimohnízdním období, měla by se alespoň udržovat kolmá a každoročně (nebo jednou za dva roky) by se měly odtěžit staré nory. Doporučujeme nad vybranou hnízdní stěnou zachovat alespoň částečně skrývku kvůli ochraně před vodní erozí a vybrat ji tak, aby před ní nerostly žádné dřeviny. Pokud chceme zabránit hnízdění v těžených stěnách, je možné je před hnízdním obdobím sesvahovat na 45 % a ponechat pouze stěnu vybranou jako hnízdní.
3. Místa hnízdění břehulí by měla být mimo přesuny techniky. Minimální odstup cesty pro techniku nebo třídičky je 15 metrů, lépe více. Na určitou hladinu hluku si však ptáci zvyknou.
4. Vhodná je těžba ve více etážích - břehule přednostně obsazují horní řez a ten může být těžen v mimohnízdním období.
5. Pokud dojde k velkému zahnízdění břehulí v pískovně, mělo by být hnízdiště zachováno i po ukončení těžby. Pak je třeba zabránit zalesňování v okolí hnízdní stěny, velké kolonie se mohou vyhlásit jako přechodně chráněné plochy s odpovídajícím managementem. To je ale zatím předčasné.
6. Další možností pro hnízdění břehulí je vytvoření haldy nepraného písku s větším obsahem jílovité frakce. Po slehnutí haldy (nejméně 1 rok) se halda částečně odtěží a vznikne hnízdní stěna.
Další informace najdete také v naší starší publikaci "Břehule říční - praktické a právní aspekty ochrany v podmínkách ČR", která je ke stažení zde:
http://www.calla.cz/data/o_prirody/ostatni/brehule.pdf