Rozvíjíme environmentální výchovu a ekologické
poradenství v jihočeském kraji

Kalendář

P Ú S Č P S N
25 26
Den Země
27 28 29 30
Zahájení sezony v Zeměráji
Stavění TEE-PEE
1
MAY DAY V ZOO HLUBOKÁ
Koncert pro stromy
2 3 4 5 6 7
Výstava obrazů mladé umělkyně Lucky Koubíkové
Zahájení letní návštěvnické sezóny a Den otevřených dveří
Benefiční koncert
8
Výstava obrazů mladé umělkyně Lucky Koubíkové
9
Výstava obrazů mladé umělkyně Lucky Koubíkové
10
Výstava obrazů mladé umělkyně Lucky Koubíkové
11
Výstava obrazů mladé umělkyně Lucky Koubíkové
12
Výstava obrazů mladé umělkyně Lucky Koubíkové
13
Výstava obrazů mladé umělkyně Lucky Koubíkové
14
Výstava obrazů mladé umělkyně Lucky Koubíkové
15
Výstava obrazů mladé umělkyně Lucky Koubíkové
16
Výstava obrazů mladé umělkyně Lucky Koubíkové
17
Výstava obrazů mladé umělkyně Lucky Koubíkové
18
Výstava obrazů mladé umělkyně Lucky Koubíkové
Přírodovědná vycházka "Za bahňáky na Novohaklovský rybník"
19
Výstava obrazů mladé umělkyně Lucky Koubíkové
20
Výstava obrazů mladé umělkyně Lucky Koubíkové
21
Výstava obrazů mladé umělkyně Lucky Koubíkové
ŠUMAVSKÉ ŠELMY
22
Výstava obrazů mladé umělkyně Lucky Koubíkové
23
Dětské divadelní dny 2022
Výstava obrazů mladé umělkyně Lucky Koubíkové
24
Dětské divadelní dny 2022
Výstava obrazů mladé umělkyně Lucky Koubíkové
Zelené úterky "Říční krajina"
25
Dětské divadelní dny 2022
Výstava obrazů mladé umělkyně Lucky Koubíkové
26
Dětské divadelní dny 2022
Výstava obrazů mladé umělkyně Lucky Koubíkové
27
Dětské divadelní dny 2022
Výstava obrazů mladé umělkyně Lucky Koubíkové
28
Výstava obrazů mladé umělkyně Lucky Koubíkové
29
Výstava obrazů mladé umělkyně Lucky Koubíkové
30
Dětské divadelní dny 2022 2
Výstava obrazů mladé umělkyně Lucky Koubíkové
31
Dětské divadelní dny 2022 2
Výstava obrazů mladé umělkyně Lucky Koubíkové
1
Dětské divadelní dny 2022 2
Výstava obrazů mladé umělkyně Lucky Koubíkové
2
Dětské divadelní dny 2022 2
Výstava obrazů mladé umělkyně Lucky Koubíkové
3
Dětské divadelní dny 2022 2
Výstava obrazů mladé umělkyně Lucky Koubíkové
4
Výstava obrazů mladé umělkyně Lucky Koubíkové
5
Výstava obrazů mladé umělkyně Lucky Koubíkové
Drobečková navigace

Úvod > Nabídka EVVO > Přednášky, semináře

Přednášky, semináře      

Energetika a ekologické stavění

Ochrana přírody a krajiny

Ekospotřebitelství

Přírodní zahrady

Ostatní

 

Energetika a ekologické stavění

Energie, civilizace a udržitelný rozvoj – přednáška

Přednáška pro střední školy. (90 minut)
Karel Murtinger, cb@ekowatt.cz, tel. 389 608 211

Zelená energie pro Českou republiku

Přednáška, délka 45 až 60 min. Vysvětlí technologie, potenciál, důvody, proč využívat obnovitelné zdroje energie i legislativní zakotvení.
Calla - Edvard Sequens, edvard.sequens@calla.cz, tel.: 384 971 930

Solární systémy

Přednáška, délka 60 minut - způsoby využití solární energie, ekonomika provozu, způsob spolupráce s vytápěcím systémem, dotace.
EkoWATT - Karel Srdečný, karel.srdecny@ekowatt.cz, tel. 774 697 901

Česko bez uhlí a atomu

Přednáška, délka trvání 60 až 90 minut. O našich energetických závislostech a jak se jich můžeme zbavit. Představí možnosti, které má Česká republika v energetické efektivnosti, úsporách a ve využití obnovitelných zdrojů energie. Poukáže na limity využití uhlí a rovněž důvody, proč opustit jadernou energetiku.
Calla - Edvard Sequens, edvard.sequens@calla.cz, tel: 384 971 930

Pasivní dům

Přednáška, délka 90 až 120 minut - principy a návrh domu s velmi nízkou spotřebou energie, izolace a tepelné mosty, aktivní a pasivní využití solární energie, zdroje tepla a náklady na provoz.
EkoWATT - Karel Srdečný, karel.srdecny@ekowatt.cz, tel. 774 697 901

Nízkoenergetické domy – vize budoucnosti nebo nezbytný standard dneška?

Přednáška, délka 120 minut - na co si dát pozor při návrhu a výstavbě domů s nízkou spotřebou, spotřeba energie a náklady, vliv zdroje tepla na provozní náklady, využití obnovitelných zdrojů energie, dotace.
EkoWATT - Karel Srdečný, karel.srdecny@ekowatt.cz, tel. 774 697 901

Energie ve veřejných budovách

Přednáška, délka 60 až 90 minut - jak a proč snižovat spotřebu obecních budov, jak stavět a rekonstruovat budovy, aby byly náklady na energie co nejmenší, legislativa a normy, jak zadávat výběrové řízení, využití energetických auditů.
EkoWATT - Karel Srdečný, karel.srdecny@ekowatt.cz, tel. 774 697 901

Energeticky soběstačný dům

Přednáška, délka 90 až 120 minut - jak dosáhnout úplné nebo částečné soběstačnosti na úrovni individuální výstavby, úsporná opatření, energetické bilance, zdroje energií a specifika jejich provozu.
EkoWATT - Karel Srdečný, karel.srdecny@ekowatt.cz, tel. 774 697 901 

Ochrana přírody a krajiny

Voda v krajině jižních Čech

Přednáška provází slovem i obrazem po řekách a mokřadech jižních Čech. Všímá si koloběhu vody, jejích výjimečných vlastností i jejího působení v krajině. Vysvětluje úlohu říční nivy jako rezervoáru biodiverzity i prostoru pro retenci vody za sucha i při povodních. Všímá si též negativních zásahů člověka do říční sítě i nápravných revitalizačních projektů.
Český nadační fond pro vydru - Matouš Šimek, msimek@vydry.org, 775 114 505

O biologii, etologii a ochraně vydry říční

Komentované promítání představí vydru říční jako živočišný druh, její adaptace na vodní prostředí, pobytové znaky, jídelníček, problematiku její ochrany i náhrad škod, které způsobuje. Nechybí ukázka preparátů a nabídka publikací. Forma i obsah přednášky se může upravit podle věku posluchačů, trvá přibližně hodinu. Ve školách (II.stupně ZŠ a SŠ) na přednášku mohou navazovat praktika, při kterých se za asistence lektora určuje složení vydří potravy ze vzorků zfiltrovaných z vydřího trusu.
Český nadační fond pro vydru - Matouš Šimek, msimek@vydry.org, 775 114 505

Jihočeský kraj, pro některé ptáky ráj

Všimneme si, kterým ptákům a v jakém prostředí se u nás daří, i těch, kteří se naopak stali vzácnými. Zmíníme se o smyslu kroužkování, o druzích, které k nám v zimě zaletí na krmítko, co na něj patří i o způsobech ochrany ptactva v ČR. Cena přednášky je 120 Kč/hod. + úhrada cestovních nákladů.
Český nadační fond pro vydru - Matouš Šimek, msimek@vydry.org, 775 114 505

Budeme znát víc, nebudem se bát vlka nic!

Přednáška o šelmách které se vyskytují, nebo v minulosti vyskytovaly na území našeho státu, jaká je úloha šelem v přírodě, jak sestavit potravní pyramidu a co se z ní dá vyčíst. Cena přednášky je 120 Kč/hod. + úhrada cestovních nákladů.
Český nadační fond pro vydru - Matouš Šimek, msimek@vydry.org, 775 114 505 

Ekospotřebitelství

Jídlo z blízka

Přednáška - Bio nebio, místní produkce, regionální produkty, Slow Food, fair trade, food miles, foodscape aneb krajina z potravin.
Rosa - rosa@rosacb.cz, tel. 778 164 661

Udržitelná spotřeba

Přednáška o tom, že každý máme možnost se rozhodnout, svobodně a na základě informací které  jsme schopni získat. Potřebujeme opravdu ke svému životu vše, co nám nabízí dnešní obchodníci? Co je to udržitelná spotřeba.
Rosa - rosa@rosacb.cz, tel. 778 164 661

Značení výrobků

Přednáška - ekoznačky, popisy a další značení. Může se člověk orientovat? Jak a podle čeho? Jak vypadá evropské značení? Odpovědi na otázky a příklady.
Rosa - rosa@rosacb.cz, tel. 778 164 661

Výchova ekospotřebitele

Vzdělávací seminář, akreditováno MŠMT. Určeno především pro učitele ZŠ a SŠ, VOŠ ekologického zaměření a VŠ PF, ekoporadce, pedagogy volného času. Základní odborná teoretická průprava ze sociálně ekonomických a ekologických souvislostí udržitelného života (možnosti jednotlivce řešit problémy životního prostředí na místní úrovni, ekoznačení, biopotraviny, ekozemědělství, GMO, místní potraviny, zelený provoz školy...).
Rosa - rosa@rosacb.cz, tel. 778 164 661

Udržitelnost rozvoje a života na naší planetě a v životě jednotlivce

Trocha teorie z „historie“ udržitelného rozvoje, rozdílných pohledů na meze růstu a rozvoje, teorie ekospotřebitelské problematiky, praktické náměty a aktivity, jak řešit „neudržitelnost“ a zároveň jak být šetrní k přírodě na místní úrovni – od 2 hod. po půldenní semináře.
Rosa - rosa@rosacb.cz, tel. 778 164 661

Šetrná domácnost

Od uvědomělé spotřeby a rozumného nakupování přes ekologicky šetrné výrobky a biopotraviny k obalům a odpadům, až po elektrospotřebiče a čisticí prostředky. Ze semináře lze vybrat i samostatné téma a zaměřit jej např. na odpady. Časový rozsah od 2 hodin po blokové semináře (půldenní).
Rosa - rosa@rosacb.cz, tel. 778 164 661

Ekospotřebitelství aneb Jak se stát ekospotřebitelem

Náměty do škol, domácností i pro jednotlivce, interaktivní seminář obsahující především praktická řešení (množství aktivit k zamyšlení, obecná i konkrétní řešení), 2-4 hodiny.
Rosa - rosa@rosacb.cz, tel. 778 164 661

Ekologické informace

Teoretický seminář (cca 1,5 -2 hod.) na téma kde hledat informace o EVVO. Pro pedagogické pracovníky zabývající se EVVO, ekoporadce, veřejnost i další zájemce.
Rosa - rosa@rosacb.cz, tel. 778 164 661

„Eko-dítě“

„Děti – pleny – životní prostředí a my“, téma vhodné k zařazení do výuky rodinné výchovy, občanské nauky, do výuky zdravotnických škol a VŠ se zdravotně sociálním zaměřením, dále vhodné jako beseda do mateřských center a kurzů předporodních příprav.
Rosa - rosa@rosacb.cz, tel. 778 164 661 

Přírodní zahrady

„Přírodní zahrady a základy permakultury“

Seminář pro veřejnost - podvečerní povídání o přírodních zahradách v Čechách a Rakousku. Promítání a ukázky zajímavě řešených přírodních zahrad. Inspirace pro úplné laiky i zkušené ekozahradníky. Možnost zapojení do zajímavého projektu k přírodním zahradám. Měsíc: březen – duben.
Cassiopeia - info@cegv-cassiopeia.cz, tel. 385 520 951, http://www.cegv-cassiopeia.cz/

„Školní přírodní zahrady“

Celodenní seminář pro školská zařízení zaměřený na teorii o školních přírodních zahradách. Praktické ukázky, jak využít rozmanitost zahrady ve výuce. Návštěva dvou školních zahrad a předávání zkušeností jak si vybudovat školní přírodní zahradu. Ukázka metodických materiálů. Měsíc: květen.
Cassiopeia - info@cegv-cassiopeia.cz, tel. 385 520 951, http://www.cegv-cassiopeia.cz/

Ostatní

Besedy s multikulturní tematikou

Od jara 2010 plánujeme jednou měsíčně pořádat cestovatelské besedy zaměřené na různá témata z multikulturní oblasti. Každá beseda bude probíhat za účasti odborníka, se kterým bude možnost na dané téma diskutovat. V rámci přednášek bude využívána audiovizuální technika.
Cassiopeia - info@cegv-cassiopeia.cz, tel. 385 520 951, www.cegv-cassiopeia.cz