Rozvíjíme environmentální výchovu a ekologické
poradenství v jihočeském kraji

Kalendář

P Ú S Č P S N
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17
Zelené úterky "Voda ztracená a vrácená"
18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Nabídka EVVO > Přednášky, semináře

Přednášky, semináře      

Energetika a ekologické stavění

Ochrana přírody a krajiny

Ekospotřebitelství

Přírodní zahrady

Ostatní

 

Energetika a ekologické stavění

Energie, civilizace a udržitelný rozvoj – přednáška

Přednáška pro střední školy. (90 minut)
Karel Murtinger, cb@ekowatt.cz, tel. 389 608 211

Solární systémy

Přednáška, délka 60 minut - způsoby využití solární energie, ekonomika provozu, způsob spolupráce s vytápěcím systémem, dotace.
EkoWATT - Karel Srdečný, karel.srdecny@ekowatt.cz, tel. 774 697 901

Pasivní dům

Přednáška, délka 90 až 120 minut - principy a návrh domu s velmi nízkou spotřebou energie, izolace a tepelné mosty, aktivní a pasivní využití solární energie, zdroje tepla a náklady na provoz.
EkoWATT - Karel Srdečný, karel.srdecny@ekowatt.cz, tel. 774 697 901

Nízkoenergetické domy – vize budoucnosti nebo nezbytný standard dneška?

Přednáška, délka 120 minut - na co si dát pozor při návrhu a výstavbě domů s nízkou spotřebou, spotřeba energie a náklady, vliv zdroje tepla na provozní náklady, využití obnovitelných zdrojů energie, dotace.
EkoWATT - Karel Srdečný, karel.srdecny@ekowatt.cz, tel. 774 697 901

Energie ve veřejných budovách

Přednáška, délka 60 až 90 minut - jak a proč snižovat spotřebu obecních budov, jak stavět a rekonstruovat budovy, aby byly náklady na energie co nejmenší, legislativa a normy, jak zadávat výběrové řízení, využití energetických auditů.
EkoWATT - Karel Srdečný, karel.srdecny@ekowatt.cz, tel. 774 697 901

Energeticky soběstačný dům

Přednáška, délka 90 až 120 minut - jak dosáhnout úplné nebo částečné soběstačnosti na úrovni individuální výstavby, úsporná opatření, energetické bilance, zdroje energií a specifika jejich provozu.
EkoWATT - Karel Srdečný, karel.srdecny@ekowatt.cz, tel. 774 697 901 

Ochrana přírody a krajiny

Voda v krajině jižních Čech

Přednáška provází slovem i obrazem po řekách a mokřadech jižních Čech. Všímá si koloběhu vody, jejích výjimečných vlastností i jejího působení v krajině. Vysvětluje úlohu říční nivy jako rezervoáru biodiverzity i prostoru pro retenci vody za sucha i při povodních. Všímá si též negativních zásahů člověka do říční sítě i nápravných revitalizačních projektů.
Český nadační fond pro vydru - Matouš Šimek, msimek@vydry.org, 775 114 505

O biologii, etologii a ochraně vydry říční

Komentované promítání představí vydru říční jako živočišný druh, její adaptace na vodní prostředí, pobytové znaky, jídelníček, problematiku její ochrany i náhrad škod, které způsobuje. Nechybí ukázka preparátů a nabídka publikací. Forma i obsah přednášky se může upravit podle věku posluchačů, trvá přibližně hodinu. Ve školách (II.stupně ZŠ a SŠ) na přednášku mohou navazovat praktika, při kterých se za asistence lektora určuje složení vydří potravy ze vzorků zfiltrovaných z vydřího trusu.
Český nadační fond pro vydru - Matouš Šimek, msimek@vydry.org, 775 114 505

Jihočeský kraj, pro některé ptáky ráj

Všimneme si, kterým ptákům a v jakém prostředí se u nás daří, i těch, kteří se naopak stali vzácnými. Zmíníme se o smyslu kroužkování, o druzích, které k nám v zimě zaletí na krmítko, co na něj patří i o způsobech ochrany ptactva v ČR. Cena přednášky je 120 Kč/hod. + úhrada cestovních nákladů.
Český nadační fond pro vydru - Matouš Šimek, msimek@vydry.org, 775 114 505

Budeme znát víc, nebudem se bát vlka nic!

Přednáška o šelmách které se vyskytují, nebo v minulosti vyskytovaly na území našeho státu, jaká je úloha šelem v přírodě, jak sestavit potravní pyramidu a co se z ní dá vyčíst. Cena přednášky je 120 Kč/hod. + úhrada cestovních nákladů.
Český nadační fond pro vydru - Matouš Šimek, msimek@vydry.org, 775 114 505 

Ekospotřebitelství

Jídlo z blízka

Přednáška - Bio nebio, místní produkce, regionální produkty, Slow Food, fair trade, food miles, foodscape aneb krajina z potravin.
Rosa - rosa@rosacb.cz, tel. 778 164 661

Udržitelná spotřeba

Přednáška o tom, že každý máme možnost se rozhodnout, svobodně a na základě informací které  jsme schopni získat. Potřebujeme opravdu ke svému životu vše, co nám nabízí dnešní obchodníci? Co je to udržitelná spotřeba.
Rosa - rosa@rosacb.cz, tel. 778 164 661

Značení výrobků

Přednáška - ekoznačky, popisy a další značení. Může se člověk orientovat? Jak a podle čeho? Jak vypadá evropské značení? Odpovědi na otázky a příklady.
Rosa - rosa@rosacb.cz, tel. 778 164 661

Výchova ekospotřebitele

Vzdělávací seminář, akreditováno MŠMT. Určeno především pro učitele ZŠ a SŠ, VOŠ ekologického zaměření a VŠ PF, ekoporadce, pedagogy volného času. Základní odborná teoretická průprava ze sociálně ekonomických a ekologických souvislostí udržitelného života (možnosti jednotlivce řešit problémy životního prostředí na místní úrovni, ekoznačení, biopotraviny, ekozemědělství, GMO, místní potraviny, zelený provoz školy...).
Rosa - rosa@rosacb.cz, tel. 778 164 661

Udržitelnost rozvoje a života na naší planetě a v životě jednotlivce

Trocha teorie z „historie“ udržitelného rozvoje, rozdílných pohledů na meze růstu a rozvoje, teorie ekospotřebitelské problematiky, praktické náměty a aktivity, jak řešit „neudržitelnost“ a zároveň jak být šetrní k přírodě na místní úrovni – od 2 hod. po půldenní semináře.
Rosa - rosa@rosacb.cz, tel. 778 164 661

Šetrná domácnost

Od uvědomělé spotřeby a rozumného nakupování přes ekologicky šetrné výrobky a biopotraviny k obalům a odpadům, až po elektrospotřebiče a čisticí prostředky. Ze semináře lze vybrat i samostatné téma a zaměřit jej např. na odpady. Časový rozsah od 2 hodin po blokové semináře (půldenní).
Rosa - rosa@rosacb.cz, tel. 778 164 661

Ekospotřebitelství aneb Jak se stát ekospotřebitelem

Náměty do škol, domácností i pro jednotlivce, interaktivní seminář obsahující především praktická řešení (množství aktivit k zamyšlení, obecná i konkrétní řešení), 2-4 hodiny.
Rosa - rosa@rosacb.cz, tel. 778 164 661

Ekologické informace

Teoretický seminář (cca 1,5 -2 hod.) na téma kde hledat informace o EVVO. Pro pedagogické pracovníky zabývající se EVVO, ekoporadce, veřejnost i další zájemce.
Rosa - rosa@rosacb.cz, tel. 778 164 661

„Eko-dítě“

„Děti – pleny – životní prostředí a my“, téma vhodné k zařazení do výuky rodinné výchovy, občanské nauky, do výuky zdravotnických škol a VŠ se zdravotně sociálním zaměřením, dále vhodné jako beseda do mateřských center a kurzů předporodních příprav.
Rosa - rosa@rosacb.cz, tel. 778 164 661 

Přírodní zahrady

„Přírodní zahrady a základy permakultury“

Seminář pro veřejnost - podvečerní povídání o přírodních zahradách v Čechách a Rakousku. Promítání a ukázky zajímavě řešených přírodních zahrad. Inspirace pro úplné laiky i zkušené ekozahradníky. Možnost zapojení do zajímavého projektu k přírodním zahradám. Měsíc: březen – duben.
Cassiopeia - info@cegv-cassiopeia.cz, tel. 385 520 951, http://www.cegv-cassiopeia.cz/

„Školní přírodní zahrady“

Celodenní seminář pro školská zařízení zaměřený na teorii o školních přírodních zahradách. Praktické ukázky, jak využít rozmanitost zahrady ve výuce. Návštěva dvou školních zahrad a předávání zkušeností jak si vybudovat školní přírodní zahradu. Ukázka metodických materiálů. Měsíc: květen.
Cassiopeia - info@cegv-cassiopeia.cz, tel. 385 520 951, http://www.cegv-cassiopeia.cz/

Ostatní

Besedy s multikulturní tematikou

Od jara 2010 plánujeme jednou měsíčně pořádat cestovatelské besedy zaměřené na různá témata z multikulturní oblasti. Každá beseda bude probíhat za účasti odborníka, se kterým bude možnost na dané téma diskutovat. V rámci přednášek bude využívána audiovizuální technika.
Cassiopeia - info@cegv-cassiopeia.cz, tel. 385 520 951, www.cegv-cassiopeia.cz