Rozvíjíme environmentální výchovu a ekologické
poradenství v jihočeském kraji

Kalendář

P Ú S Č P S N
25 26
Den Země
27 28 29 30
Zahájení sezony v Zeměráji
Stavění TEE-PEE
1
MAY DAY V ZOO HLUBOKÁ
Koncert pro stromy
2 3 4 5 6 7
Výstava obrazů mladé umělkyně Lucky Koubíkové
Zahájení letní návštěvnické sezóny a Den otevřených dveří
Benefiční koncert
8
Výstava obrazů mladé umělkyně Lucky Koubíkové
9
Výstava obrazů mladé umělkyně Lucky Koubíkové
10
Výstava obrazů mladé umělkyně Lucky Koubíkové
11
Výstava obrazů mladé umělkyně Lucky Koubíkové
12
Výstava obrazů mladé umělkyně Lucky Koubíkové
13
Výstava obrazů mladé umělkyně Lucky Koubíkové
14
Výstava obrazů mladé umělkyně Lucky Koubíkové
15
Výstava obrazů mladé umělkyně Lucky Koubíkové
16
Výstava obrazů mladé umělkyně Lucky Koubíkové
17
Výstava obrazů mladé umělkyně Lucky Koubíkové
18
Výstava obrazů mladé umělkyně Lucky Koubíkové
Přírodovědná vycházka "Za bahňáky na Novohaklovský rybník"
19
Výstava obrazů mladé umělkyně Lucky Koubíkové
20
Výstava obrazů mladé umělkyně Lucky Koubíkové
21
Výstava obrazů mladé umělkyně Lucky Koubíkové
ŠUMAVSKÉ ŠELMY
22
Výstava obrazů mladé umělkyně Lucky Koubíkové
23
Dětské divadelní dny 2022
Výstava obrazů mladé umělkyně Lucky Koubíkové
24
Dětské divadelní dny 2022
Výstava obrazů mladé umělkyně Lucky Koubíkové
Zelené úterky "Říční krajina"
25
Dětské divadelní dny 2022
Výstava obrazů mladé umělkyně Lucky Koubíkové
26
Dětské divadelní dny 2022
Výstava obrazů mladé umělkyně Lucky Koubíkové
27
Dětské divadelní dny 2022
Výstava obrazů mladé umělkyně Lucky Koubíkové
28
Výstava obrazů mladé umělkyně Lucky Koubíkové
29
Výstava obrazů mladé umělkyně Lucky Koubíkové
30
Dětské divadelní dny 2022 2
Výstava obrazů mladé umělkyně Lucky Koubíkové
31
Dětské divadelní dny 2022 2
Výstava obrazů mladé umělkyně Lucky Koubíkové
1
Dětské divadelní dny 2022 2
Výstava obrazů mladé umělkyně Lucky Koubíkové
2
Dětské divadelní dny 2022 2
Výstava obrazů mladé umělkyně Lucky Koubíkové
3
Dětské divadelní dny 2022 2
Výstava obrazů mladé umělkyně Lucky Koubíkové
4
Výstava obrazů mladé umělkyně Lucky Koubíkové
5
Výstava obrazů mladé umělkyně Lucky Koubíkové
Drobečková navigace

Úvod > On-line poradna > Lze v přírodním parku v rámci rekonstrukce sportoviště postavit novou stavbu?

Lze v přírodním parku v rámci rekonstrukce sportoviště postavit novou stavbu?Lze v přírodním parku v rámci rekonstrukce sportoviště postavit novou stavbu? Stavba je deklarována jako "zázemí pro sportoviště ". Pozemky jsou zcela mimo zastavěné území obce. 
Na dotčeném pozemku roste vstavač májový, což je ohrožený druh.

Přírodní parky nejsou zvláště chráněná území (jako např. CHKO nebo přírodní rezervace), ale obecně chráněná území podle zákona o ochraně přírody a krajiny (níže kopíruji přesně znění obsažené v zákoně). Jejich hlavním účelem je chránit krajinný ráz. V zásadě se dá říci, že na území přírodních parků není zakázáno stavět, ale stavby by měly být v souladu s tímto posláním přírodního parku.

Citace ze zákona o ochraně přírody a krajiny: „K ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami, který není zvláště chráněn podle části třetí tohoto zákona, může orgán ochrany přírody zřídit obecně závazným právním předpisem přírodní park a stanovit omezení takového využití území, které by znamenalo zničení, poškození nebo rušení stavu tohoto území.“

Přírodní park vyhlašuje krajský úřad vyhláškou, ve které stanoví bližší ochranné podmínky. Pokud by stavba těmto podmínkám nevyhovovala, pak potřebuje příslušnou výjimku, kterou uděluje krajský úřad. Stavba potřebuje také výjimku z ochranných podmínek zvláště chráněného druhu rostliny, kterou je vstavač (prstnatec) májový (uděluje opět krajský úřad). Pokud výjimku z ochranných podmínek nemá, nesmí se stavět. Pokud výjimku nemá a přesto se začne stavět, je třeba volat Českou inspekci životního prostředí, která má pravomoc udělit pokutu a zastavit nepovolenou činnost. Je-li území v lese nebo v údolní nivě potoka apod. vztahuje se na něj také ochrana tzv. významných krajinných prvků ze zákona (výjimky udělují pověřené obecní úřady).