Rozvíjíme environmentální výchovu a ekologické
poradenství v jihočeském kraji

Kalendář

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6
Ze zemských pokladů
7
8 9 10 11
SLAVONICKÉ KOLOKVIUM 2.024 - NA KAMENI KÁMEN
12
SLAVONICKÉ KOLOKVIUM 2.024 - NA KAMENI KÁMEN
13 14
15 16
Zelené úterky "Pytláctví - hlavní hrozba pro rysí populaci"
17 18 19 20 21
22
Workshopy pro základní školy - Jak nachytat dešťovku
23 24
Přírodovědná vycházka Naučná stezka Sudslavický okruh
25
Soutěž Den Země
Jarní slavnost v přírodní zahradě ekocentra Cassiopeia
26 27 28
Vycházka Vítání ptačího zpěvu v Lutové.
29 30 1
Koncert pro stromy 2024
2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > On-line poradna > Lze v přírodním parku v rámci rekonstrukce sportoviště postavit novou stavbu?

Lze v přírodním parku v rámci rekonstrukce sportoviště postavit novou stavbu?Lze v přírodním parku v rámci rekonstrukce sportoviště postavit novou stavbu? Stavba je deklarována jako "zázemí pro sportoviště ". Pozemky jsou zcela mimo zastavěné území obce. 
Na dotčeném pozemku roste vstavač májový, což je ohrožený druh.

Přírodní parky nejsou zvláště chráněná území (jako např. CHKO nebo přírodní rezervace), ale obecně chráněná území podle zákona o ochraně přírody a krajiny (níže kopíruji přesně znění obsažené v zákoně). Jejich hlavním účelem je chránit krajinný ráz. V zásadě se dá říci, že na území přírodních parků není zakázáno stavět, ale stavby by měly být v souladu s tímto posláním přírodního parku.

Citace ze zákona o ochraně přírody a krajiny: „K ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami, který není zvláště chráněn podle části třetí tohoto zákona, může orgán ochrany přírody zřídit obecně závazným právním předpisem přírodní park a stanovit omezení takového využití území, které by znamenalo zničení, poškození nebo rušení stavu tohoto území.“

Přírodní park vyhlašuje krajský úřad vyhláškou, ve které stanoví bližší ochranné podmínky. Pokud by stavba těmto podmínkám nevyhovovala, pak potřebuje příslušnou výjimku, kterou uděluje krajský úřad. Stavba potřebuje také výjimku z ochranných podmínek zvláště chráněného druhu rostliny, kterou je vstavač (prstnatec) májový (uděluje opět krajský úřad). Pokud výjimku z ochranných podmínek nemá, nesmí se stavět. Pokud výjimku nemá a přesto se začne stavět, je třeba volat Českou inspekci životního prostředí, která má pravomoc udělit pokutu a zastavit nepovolenou činnost. Je-li území v lese nebo v údolní nivě potoka apod. vztahuje se na něj také ochrana tzv. významných krajinných prvků ze zákona (výjimky udělují pověřené obecní úřady).