Rozvíjíme environmentální výchovu a ekologické
poradenství v jihočeském kraji

Kalendář

P Ú S Č P S N
1
MAY DAY 2023 - ZOO HLUBOKÁ
Jarní semináře EVVO pro vzdělavatele v ekocentru Cassiopeia
Přírodní zahrada ekocentra Cassiopeia je trvale otevřena pro veřejnost
Koncert pro stromy 2023
2
Jarní semináře EVVO pro vzdělavatele v ekocentru Cassiopeia
Přírodní zahrada ekocentra Cassiopeia je trvale otevřena pro veřejnost
3
Jarní semináře EVVO pro vzdělavatele v ekocentru Cassiopeia
Přírodní zahrada ekocentra Cassiopeia je trvale otevřena pro veřejnost
4
Jarní semináře EVVO pro vzdělavatele v ekocentru Cassiopeia
Přírodní zahrada ekocentra Cassiopeia je trvale otevřena pro veřejnost
5
Jarní semináře EVVO pro vzdělavatele v ekocentru Cassiopeia
Přírodní zahrada ekocentra Cassiopeia je trvale otevřena pro veřejnost
6
Jarní semináře EVVO pro vzdělavatele v ekocentru Cassiopeia
Přírodní zahrada ekocentra Cassiopeia je trvale otevřena pro veřejnost
Den otevřených dveří Záchranné stanice Třeboň
Jak se rodí chleba
7
Jarní semináře EVVO pro vzdělavatele v ekocentru Cassiopeia
Přírodní zahrada ekocentra Cassiopeia je trvale otevřena pro veřejnost
8
Jarní semináře EVVO pro vzdělavatele v ekocentru Cassiopeia
Přírodní zahrada ekocentra Cassiopeia je trvale otevřena pro veřejnost
Den fantazie v Zeměráji
9
Jarní semináře EVVO pro vzdělavatele v ekocentru Cassiopeia
Přírodní zahrada ekocentra Cassiopeia je trvale otevřena pro veřejnost
10
Jarní semináře EVVO pro vzdělavatele v ekocentru Cassiopeia
Přírodní zahrada ekocentra Cassiopeia je trvale otevřena pro veřejnost
11
Přírodní zahrada ekocentra Cassiopeia je trvale otevřena pro veřejnost
12
Přírodní zahrada ekocentra Cassiopeia je trvale otevřena pro veřejnost
13
Přírodní zahrada ekocentra Cassiopeia je trvale otevřena pro veřejnost
Přírodovědná vycházka „Výprava k mokřadu u Vidova“
14
Přírodní zahrada ekocentra Cassiopeia je trvale otevřena pro veřejnost
15
Přírodní zahrada ekocentra Cassiopeia je trvale otevřena pro veřejnost
16
Přírodní zahrada ekocentra Cassiopeia je trvale otevřena pro veřejnost
Zelené úterky „Hotely pro včely“
17
Přírodní zahrada ekocentra Cassiopeia je trvale otevřena pro veřejnost
18
Přírodní zahrada ekocentra Cassiopeia je trvale otevřena pro veřejnost
19
Přírodní zahrada ekocentra Cassiopeia je trvale otevřena pro veřejnost
20
Přírodní zahrada ekocentra Cassiopeia je trvale otevřena pro veřejnost
Ornitologická vycházka Semenec
21
Přírodní zahrada ekocentra Cassiopeia je trvale otevřena pro veřejnost
22
Přírodní zahrada ekocentra Cassiopeia je trvale otevřena pro veřejnost
23
Přírodní zahrada ekocentra Cassiopeia je trvale otevřena pro veřejnost
24
Přírodní zahrada ekocentra Cassiopeia je trvale otevřena pro veřejnost
25
Přírodní zahrada ekocentra Cassiopeia je trvale otevřena pro veřejnost
26
Přírodní zahrada ekocentra Cassiopeia je trvale otevřena pro veřejnost
27
Přírodní zahrada ekocentra Cassiopeia je trvale otevřena pro veřejnost
28
Přírodní zahrada ekocentra Cassiopeia je trvale otevřena pro veřejnost
29
Přírodní zahrada ekocentra Cassiopeia je trvale otevřena pro veřejnost
30
Přírodní zahrada ekocentra Cassiopeia je trvale otevřena pro veřejnost
31
Přírodní zahrada ekocentra Cassiopeia je trvale otevřena pro veřejnost
1
Přírodní zahrada ekocentra Cassiopeia je trvale otevřena pro veřejnost
2
Přírodní zahrada ekocentra Cassiopeia je trvale otevřena pro veřejnost
3
Přírodní zahrada ekocentra Cassiopeia je trvale otevřena pro veřejnost
4
Přírodní zahrada ekocentra Cassiopeia je trvale otevřena pro veřejnost
Drobečková navigace

Úvod > On-line poradna > Splašky na pozemku a jak s nimi naložit

Splašky na pozemku a jak s nimi naložitStali jsme se majiteli domu a souvisejících pozemků vedených jako zahrady, byť předchozími majiteli zjevně léta neudržovaných. Nyní jsme zjistili, že na část pozemků volně
přitékají splašky ze sousedního pozemku. Mezi pozemky není plot a ani patrná přesná hranice, lze tedy volně dojít ke \"zdroji\", tedy k jakési betonové trubce vystupující ze země.
A nyní k dotazu: Na koho se máme obrátit, kam konkrétně podat podnět k prošetření?
Pro vypouštění odpadních vod je zapotřebí povolení, které vydává  podle § 8 zák. 254/2001 Sb., o vodách, na žádost vodoprávní úřad,  kterým je v tomto případě obecní úřad obce
s rozšířenou působností. V povolení se vymezuje účel, rozsah, povinnosti a popřípadě podmínky, za kterých se toto povolení vydává. Pokud bylo povolení vydáno, je zde i možnost ho
změnit nebo zrušit dojde-li při výkonu povolení k nakládání s vodami k závažnému nebo opakovanému porušení povinností.
Pokud si nejste jistá, zda Vaši sousedé povolení mají nebo ne (podle Vašeho textu předpokládám spíše, že ho nemají), můžete se obrátit na vodoprávní úřad, aby Vám tuto informaci
poskytl (např. podle zákona o svobodném přístupu k informacím).
Další možností je podání podnětu k prošetření neoprávněného vypouštění odpadních vod obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo příslušnému oblastnímu indpektorátu České
inspekce životního prostředí. Tyto úřady mohou prošetřovat takovéto jednání jako přestupek na úseku vodního hospodářství. Nejsou však povinny Vás automaticky informovat o tom, jak
naložili s Vaším podnětem. Pokud chcete být o průběhu řízení informována, požádejte současně s podáním podnětu o sdělení toho, jaká opatření byla učiněna a úřad Vás o nich vyrozumí
do třiceti dnů od oznámení. 
Obrátit se můžete také na soud (ale to bych nechal osobně jako krajní možnost). V takovém případě byste nejspíše žalovala konkrétní osobu a chtěla byste po soudu, aby stanovil
povinnosti osobám, které splašky vypouštějí, aby se zdržely zásahů do Vašeho vlastnického práva.