Rozvíjíme environmentální výchovu a ekologické
poradenství v jihočeském kraji

Kalendář

P Ú S Č P S N
25 26
Den Země
27 28 29 30
Zahájení sezony v Zeměráji
Stavění TEE-PEE
1
MAY DAY V ZOO HLUBOKÁ
Koncert pro stromy
2 3 4 5 6 7
Výstava obrazů mladé umělkyně Lucky Koubíkové
Zahájení letní návštěvnické sezóny a Den otevřených dveří
Benefiční koncert
8
Výstava obrazů mladé umělkyně Lucky Koubíkové
9
Výstava obrazů mladé umělkyně Lucky Koubíkové
10
Výstava obrazů mladé umělkyně Lucky Koubíkové
11
Výstava obrazů mladé umělkyně Lucky Koubíkové
12
Výstava obrazů mladé umělkyně Lucky Koubíkové
13
Výstava obrazů mladé umělkyně Lucky Koubíkové
14
Výstava obrazů mladé umělkyně Lucky Koubíkové
15
Výstava obrazů mladé umělkyně Lucky Koubíkové
16
Výstava obrazů mladé umělkyně Lucky Koubíkové
17
Výstava obrazů mladé umělkyně Lucky Koubíkové
18
Výstava obrazů mladé umělkyně Lucky Koubíkové
Přírodovědná vycházka "Za bahňáky na Novohaklovský rybník"
19
Výstava obrazů mladé umělkyně Lucky Koubíkové
20
Výstava obrazů mladé umělkyně Lucky Koubíkové
21
Výstava obrazů mladé umělkyně Lucky Koubíkové
ŠUMAVSKÉ ŠELMY
22
Výstava obrazů mladé umělkyně Lucky Koubíkové
23
Dětské divadelní dny 2022
Výstava obrazů mladé umělkyně Lucky Koubíkové
24
Dětské divadelní dny 2022
Výstava obrazů mladé umělkyně Lucky Koubíkové
Zelené úterky "Říční krajina"
25
Dětské divadelní dny 2022
Výstava obrazů mladé umělkyně Lucky Koubíkové
26
Dětské divadelní dny 2022
Výstava obrazů mladé umělkyně Lucky Koubíkové
27
Dětské divadelní dny 2022
Výstava obrazů mladé umělkyně Lucky Koubíkové
28
Výstava obrazů mladé umělkyně Lucky Koubíkové
29
Výstava obrazů mladé umělkyně Lucky Koubíkové
30
Dětské divadelní dny 2022 2
Výstava obrazů mladé umělkyně Lucky Koubíkové
31
Dětské divadelní dny 2022 2
Výstava obrazů mladé umělkyně Lucky Koubíkové
1
Dětské divadelní dny 2022 2
Výstava obrazů mladé umělkyně Lucky Koubíkové
2
Dětské divadelní dny 2022 2
Výstava obrazů mladé umělkyně Lucky Koubíkové
3
Dětské divadelní dny 2022 2
Výstava obrazů mladé umělkyně Lucky Koubíkové
4
Výstava obrazů mladé umělkyně Lucky Koubíkové
5
Výstava obrazů mladé umělkyně Lucky Koubíkové
Drobečková navigace

Úvod > On-line poradna > Splašky na pozemku a jak s nimi naložit

Splašky na pozemku a jak s nimi naložitStali jsme se majiteli domu a souvisejících pozemků vedených jako zahrady, byť předchozími majiteli zjevně léta neudržovaných. Nyní jsme zjistili, že na část pozemků volně
přitékají splašky ze sousedního pozemku. Mezi pozemky není plot a ani patrná přesná hranice, lze tedy volně dojít ke \"zdroji\", tedy k jakési betonové trubce vystupující ze země.
A nyní k dotazu: Na koho se máme obrátit, kam konkrétně podat podnět k prošetření?
Pro vypouštění odpadních vod je zapotřebí povolení, které vydává  podle § 8 zák. 254/2001 Sb., o vodách, na žádost vodoprávní úřad,  kterým je v tomto případě obecní úřad obce
s rozšířenou působností. V povolení se vymezuje účel, rozsah, povinnosti a popřípadě podmínky, za kterých se toto povolení vydává. Pokud bylo povolení vydáno, je zde i možnost ho
změnit nebo zrušit dojde-li při výkonu povolení k nakládání s vodami k závažnému nebo opakovanému porušení povinností.
Pokud si nejste jistá, zda Vaši sousedé povolení mají nebo ne (podle Vašeho textu předpokládám spíše, že ho nemají), můžete se obrátit na vodoprávní úřad, aby Vám tuto informaci
poskytl (např. podle zákona o svobodném přístupu k informacím).
Další možností je podání podnětu k prošetření neoprávněného vypouštění odpadních vod obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo příslušnému oblastnímu indpektorátu České
inspekce životního prostředí. Tyto úřady mohou prošetřovat takovéto jednání jako přestupek na úseku vodního hospodářství. Nejsou však povinny Vás automaticky informovat o tom, jak
naložili s Vaším podnětem. Pokud chcete být o průběhu řízení informována, požádejte současně s podáním podnětu o sdělení toho, jaká opatření byla učiněna a úřad Vás o nich vyrozumí
do třiceti dnů od oznámení. 
Obrátit se můžete také na soud (ale to bych nechal osobně jako krajní možnost). V takovém případě byste nejspíše žalovala konkrétní osobu a chtěla byste po soudu, aby stanovil
povinnosti osobám, které splašky vypouštějí, aby se zdržely zásahů do Vašeho vlastnického práva.